Ще обработим вашето запитване в рамките на 24 часа
Какво искате да контролирате?
 • Мазнини
 • Миризми
 • Дим
 • Всички изброени
Дебит на инсталацията

Обемът на въздуха, който преминава за единица време; единицата е m3 / s (кубически метра в секунда).

Особености на процеса - готвене
 • Барбекю
 • Кафе
 • Ресторант
 • Друг
Ниво на изхвърляне на въздуха
 • Под 5 метра
 • Над 5 метра
 • Не се знае
Дължина на въздуховодната мрежа
 • Над 10 метра
 • Под 10 метра
 • Не се знае
Чертежи на инсталациите
 • Пълна окомплектовка
 • Частични по части
 • Няма документация

Изпратете ни цялата информация на имейл: sales@airlux.bg ; office@airlux.bg
office@plasma-clean.bg ; sales@plasma-clean.bg