Гаранции
24 месеца за всички съоръжения.

Прелагаме специални планове за годишна профилактика и поддръжка с удължена гаранция до 60 месеца.