Планирана превантивна поддръжка (ППП)
Всички марки оборудване изискват поддръжка; 
Ето защо, ние предлагаме ППП (планирана превантивна поддръжка) в цяла България.
Гордеем се с качеството не само на оборудването ни, но и на нивото на предлагана поддръжка за нашите съоръжения.
За допълнителна информация се свържете с: office@plasma-clean.com, +359 2  971 70 94/95.     
„Ние винаги ще бъдем там, когато имате нужда от нас“