Планиране и използване на вентилационните системи
При използване на различни вентилационни системи е препоръчително да се водят дневници на поддръжката и почистването, както и на подмяната на резервни части.
Препоръчваме да водите дневник според конкретния случай, защото натовареността на една кухня е най-важния фактор за правилната поддръжка и експлоатация на вентилационната система.