Планове за поддръжка 
Предлагат се планове за поддръжка с цялото оборудване.
Запазването на оборудването и ефективността е възможно само чрез редовна професионална поддръжка.
За всички въпроси или запитвания за обслужване и поддръжка, моля свържете се с нас на: 
office@plasma-clean.bg, +359 2 971 70 94/95