Кухненска вентилация

Контролиране на миризми, мазнини и дим

Вентилационни системи за професионални кухни

Помагаме на нашите клиент:
  • Да намалят разходите за почистване на вентилационните системи
  • Да намалят риска от пожар
  • Да се борят с миризмите
  • Да покрият регулации като DEFRA, TR19 и DW/172
Не винаги е възможно да се поставят ревизионни отвори на всички места, където трябва в една вентилационна инсталация. Нека намалим проникването на мазнини във въздуховодите.

Нашите проектанти ще обърнат внимание и ще намерят решение за всеки отделен случай според вашите нужди.

Решения

Съоръжения за поставяне във въздуховод - канални

Пълна гама модулни системи за цялостно контролиране на миризми, мазнини и дим

 

Xtract съоръжение - озон

Xtract оригинален продукт. Компактен озонов генератор, третира миризми и мазнини.

 

Лабиринтни филтри

Улавят до 95% частици - мазнини.

 

Електростатични утаители ESPs

Енергоспестяващи ESP премахват до 95% частици мазнини и дим от въздуха изхвърлян от кухни.

Техникклийн UV-C филтриращи съоръжения

Компактни канални машини, използващи UV-C светлина и озон за предотвратяване на миризми и мазнини в изхвърленият от кухни въздух.

Комбинирана ESP и UV-C филтрация

Комбинирана система електростатичен утайтел с UV-C технология за високоефективно премахване на мазнини, миризми и дим.