Озонов контрол

Канални филтри

Филтри с активен карбон
В нашите системи използваме главно филтри с активен въглен, за да отстраним остатъчния озон, преди да бъде изхвърлен навън. Това е важно, когато точката на извличане е на ниско ниво, е близо до отворен прозорец или близо до жалузина решетка за засмукване на въздух.

Отстраняване на остатъчния озон

Контрол на иризмата

Лесна поддръжка от един човек
Не се изисква повдигащ механизъм