UVGI Продукти против Коронавируси

UVGI от Plasma Clean
Бъдете в безопасност с ултравиолетово хермицидно облъчване

Системите UVGI са оразмерени, за да постигнат до 99% убиване на микроби.

Въведение в UVGI

Ултравиолетовата светлина в обхвата на c-диапазона (225–302 nm) е смъртоносна за микроорганизмите и се нарича ултравиолетово хермицидно облъчване (UVGI). Известно е със своите хермицидни или убиващи микроби свойства и се използва широко за обработка на вода и повърхност. В исторически план дезинфекцията на въздуха се оказа по-малко предсказуема. Това се дължи на недоопределянето на UV-C дозата и лошия дизайн. UVGI работи чрез кръстосано свързване на нуклеиновите киселини (ДНК и РНК), което предотвратява размножаването и разпространението на микроорганизми като вируси, бактерии, спори, плесени, дрожди и гъби. Важно е да използвате правилната дозировка на UV-C, за да постигнете висока степен на убиване. UV-C с ниска интензивност може да се използва за повърхностна обработка, тъй като има дълго време на излагане на UV-C, докато UV-C с висока интензивност е необходимо за обработка на въздуха, тъй като времето на експозиция е кратко. Дозата на UV за постигане на убиване на микроби варира значително между микроорганизмите, като микробите, образуващи спора, са по-устойчиви на UV атака, отколкото вегетативните клетки, например. Микробните спори са сродни на семената на растенията и са пригодени да издържат на екстремни среди, докато така наречените вегетативни клетки са тези, които растат и се разделят - растителното семе може да оцелее и всъщност изисква сухи условия, докато вегетативният след покълването изисква вода.

Спецификация UVC

Гермицидните продукти на Plasma Clean се състоят от CoilKlean UVGI за повърхностна обработка на топлообменни повърхности , AirKlean UVGI - самостоятелен уред за пречистване на въздуха, и TechniKlean UVGI серията, предназначена за обработка на въздуха в сградната вентилационна система. 
Можете да прегледате или изтеглите съответните им таблици с данни като PDF файлове по-долу:

TechniKlean UVGI Перфектното решение за въвеждане на UVGI технология в нови и съществуващи вентилационни канали, в голям диапазон от сектори
CoilKlean UVGI Модулна система, която предлага 99 +% дезинфекция за климатични камери, вентилаторни конвектори и таванни касети
AirKlean UVGI AirKlean UVGI е проектиран да дезинфекцира въздуха в затворени пространства: болнични стаи / отделения, операционни зали, чакални, обществени пространства, до търговски обекти и производство / съхранение на храни; навсякъде, където се изисква контрол на инфекцията.