Продуктова документация

Лабиринтни филтри

Високо ефективен контрол на мазнините

Спесификация

Xtract

Контролиране на миризми с инжектиране на Озон

Xtract 2100 Спесификация

Xtract 4200 Спесификация

Филтри ТехниКлийн

Контролира на миризми и мазнини с UVC светлина

Филтри Електростатикс

Контролиране на мазнини и дим

Техниклийн Мини спесификация

Електростатикс 5000 спесификация

Техниклийн 5000 спесификация

Техниклийн 7500 спесификация

Техниклийн CM данни

Техниклийн CM спесификация

Техниклийн Мини Канален спесификация

Електростатикс 7500 спесификация

Комбинирани филтри ESP/UVC

Контролиране на мазнини, дим и миризми

Комбинирани ESP/UVC 5000 спес.

Комбинирани ESP/UVC 5000 спес.

Филтри Активен Карбон

Контролиране с Озон

Ambion

Контролиране на миризми от тоалетни и складове

Ambion 15 спесификация

Ambion 15 данни

Ambion 25 данни

Ambion 100 данни

Ambion 100 спесификация

Ключове поток

Автоматични превключватели

Дезинфекция на въздуха

Дезинфекция на въздуха в помещения и затворени пространства

Чистене на филтри

Препазване от микроби във въздуховодите

Съвети и препоръки

Ръководство 6 Стъпки

Ръководство по DEFRA за миризмите в кухни

Плазма Клийн Бюлетин

Общ поглед на различните решения против мазнини, миризми и дим за професионални кухни

Ръководство DEFRA

Ръководства и препоръки

Рискове при миризми

Професионални Кухни

Местни власти